nowości
 • Nowe eKursyWprowadziłem NOWE eKursy do samodzielnej nauki. Pobierasz materiały i uczysz się kiedy chcesz. Gdy potrzebujesz, materiały masz zawsze pod ręką. Otrzymujesz: Podręcznik z materiałem szkoleniowym i ćwiczeniami, Materiał szkoleniowy wideo zawierający przykłady, sposoby i metody, Prezentacje wykorzystywane [...]
 • Osioł, owca, lis czy sowaCzy jesteś przekonany, że zawsze potrafisz podejmować właściwe decyzje? Zobacz siebie w metaforze czterech zwierząt obrazujących cztery postawy negocjacyjne. Obejrzyj lekcję nr 7 z cyklu 60 Sekundowych Lekcji Negocjacji i [...]
 • Klucz do sprzedażyNajwiększym problemem w budowaniu relacji sprzedażowej jest próba natychmiastowej sprzedaży albo próba składania dużych obietnic. Pomyśl na chwilę o tym, jak myślą klienci. Stań w ich butach. Kiedy klient ma problem, który [...]

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO S4R.PL

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie ofertą Serwisu Selling4Results (s4r.pl). Zapraszamy do zapoznania się z zapisami postanowień niniejszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem z Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj informacji, które gromadzi Serwis oraz, jakiego rodzaju kroki są podejmowane, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji jego Użytkowników. Jeśli nie zgadzają się Państwo z prezentowaną polityką prywatności, nie powinni Państwo korzystać z Serwisu.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest S4R Sp. z o.o.. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, prosimy o kontakt z Administratorem na adres: kontakt@s4r.pl.
 2. Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników Serwisu.
 3. Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
 4. Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz podstawowych danych statystyczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, zainteresowania, etc.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów Serwisu takich danych wymagających.
 5. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.
 7. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
  a. gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
  b. na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego Użytkowników, współpracującym z Administratorem firmom i agencjom badawczym, przy czym udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
 10. Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu.
 11. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

TECHNOLOGIA COOKIES

 1. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”) pozwala na spersonalizowanie treści w serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia Użytkownikowi nawigację w serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników w serwisie.
 2. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.
 3. Administrator zapewnia, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznania danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Administrator zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Administratorowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.
 4. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność serwisu. Dzięki plikom cookie można określić, które miejsca Serwisu są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z Systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy Użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki – wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc” mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
 5. W Serwisie, oprócz plików cookie, zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).