nowości
 • Nowe eKursyWprowadziłem NOWE eKursy do samodzielnej nauki. Pobierasz materiały i uczysz się kiedy chcesz. Gdy potrzebujesz, materiały masz zawsze pod ręką. Otrzymujesz: Podręcznik z materiałem szkoleniowym i ćwiczeniami, Materiał szkoleniowy wideo zawierający przykłady, sposoby i metody, Prezentacje wykorzystywane [...]
 • Osioł, owca, lis czy sowaCzy jesteś przekonany, że zawsze potrafisz podejmować właściwe decyzje? Zobacz siebie w metaforze czterech zwierząt obrazujących cztery postawy negocjacyjne. Obejrzyj lekcję nr 7 z cyklu 60 Sekundowych Lekcji Negocjacji i [...]
 • Klucz do sprzedażyNajwiększym problemem w budowaniu relacji sprzedażowej jest próba natychmiastowej sprzedaży albo próba składania dużych obietnic. Pomyśl na chwilę o tym, jak myślą klienci. Stań w ich butach. Kiedy klient ma problem, który [...]

Selling4Results (s4r.pl) – nasze zasady

Zanim zostaniesz Użytkownikiem Serwisu Selling4Results (s4r.pl) prosimy, abyś uważnie zapoznał się z naszym Regulaminem i Polityką Prywatności, które określają zasady korzystania z naszego serwisu. Wymagane jest ich zaakceptowanie w procesie rejestracji.

Dla Użytkowników, którzy korzystają z dostępnych publicznie zasobów serwisu Selling4Results (s4r.pl) bez rejestracji, korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności, w zakresie, który dotyczy takiej formy korzystania z serwisu Selling4Results (s4r.pl).

§ 1

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Administrator” – właściciel i operator Serwisu – S4R Sp. z o.o., ul. Polnej Róży 4/2 lok. 62, 02-798 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000426479, NIP: 951-23-57-879;

„Baza wiedzy” – informacja o charakterze poradnikowym, naukowym i popularnym z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą, udostępniana w Serwisie;

„Newsletter” – informacje marketingowe wysyłane do Użytkowników drogą mailową;

„Profil Użytkownika” – informacje o Użytkowniku, które może on dowolnie zmieniać, usuwać i decydować o ich udostępnieniu;

„Rejestracja” – procedura, podczas której Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny pod adresem s4r.pl/rejestracja poprzez podanie imienia (lub pseudonim) i swojego adresu e-mail, oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera, celem uzyskania pełnego dostępu do Serwisu;

„Serwis”serwis internetowy Selling4Results, dostępny pod adresem s4r.pl;

„Usługi Podstawowe”nieodpłatne usługi polegające na możliwości korzystania z Bazy Wiedzy oraz Usług Społecznościowych;

„Usługi Premium” – dodatkowe usługi płatne, udostępnione przez Administratora, z których korzystanie regulowane będzie aneksem do niniejszego Regulaminu.

„Usługi Społecznościowe”oferowane przez Serwis funkcjonalności o charakterze społecznościowym, w postaci ocen i komentarzy do artykułów i filmów, oraz forum dyskusyjnego (od dnia uruchomienia funkcjonalności forum), służące zamieszczaniu wypowiedzi o tematyce związanej ze sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą;

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

„Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Selling4Results (Serwis) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
 2. Serwis służy udostępnianiu Użytkownikom zainteresowanym tematyką sprzedaży i zarządzania sprzedażą, informacji o charakterze poradnikowym, naukowym i popularnym (Bazy Wiedzy). W ramach Serwisu udostępniane są również funkcjonalności o charakterze społecznościowym, w postaci ocen i komentarzy do artykułów i filmów, oraz forum dyskusyjnego (od dnia uruchomienia funkcjonalności forum), służące zamieszczaniu wypowiedzi o tematyce związanej ze sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą (Usługi Społecznościowe).
 3. Właścicielem i operatorem Serwisu jest S4R Sp. z o.o., ul. Polnej Róży 2/4 lok. 62, 02-798 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000426479, NIP: 951-23-57-879 (Administrator).

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu oraz korzystania z przeglądarki internetowej z możliwością obsługi technologii Flash i JavaScript, a ponadto może się związać z koniecznością akceptacji plików typu cookies.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełniania przez Użytkownika następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
 4. Korzystanie z Serwisu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp. Dane te są pobierane i gromadzone w celu prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu.

§ 4

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania Użytkownika (Rejestracja). Niektóre elementy Serwisu, w tym możliwość przeglądania Bazy Wiedzy lub jej części, a także niektórych treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, są dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. W takim przypadku faktyczne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonał rejestracji, w owym ograniczonym zakresie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Korzystanie z Serwisu w zakresie korzystania z Bazy Wiedzy i Usług Społecznościowych jest nieodpłatne (Usługi Podstawowe). Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi płatne (Usługi Premium). Korzystanie z Usług Premium będzie dobrowolne, prawo wykupienia tych usług będzie przysługiwało wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom. Przed wprowadzeniem Usług Premium Administrator zamieści dodatkowe postanowienia regulujące zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników i opublikuje je w taki sposób, że każdy będzie miał możliwość zapoznania się z tymi zasadami przed wykupieniem Usługi Premium.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie. Wielokrotne rejestrowanie się w Serwisie tego samego Użytkownika jest niedozwolone i stanowi naruszenie Regulaminu Serwisu.
 4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny pod adresem s4r.pl/rejestracja poprzez podanie imienia (lub pseudonimu) i swojego adresu e-mail, oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, następnie podejmuje decyzję, co do wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą email (Newsletter). Po wykonaniu tych czynności otrzymuje automatycznie wygenerowane hasło przesłane na podany adres email. Użytkownik może zmienić podane hasło, ale nie jest do tego zobowiązany. Po zarejestrowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu w zakresie Usług Podstawowych.
 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzony jest wirtualny Profil, obejmujący informacje o Użytkowniku, które może on dowolnie zmieniać, usuwać i decydować o ich udostępnieniu. Podczas aktywnego korzystania z Usług Społecznościowych Użytkownik jest identyfikowany podanym imieniem (pseudonimem).
 6. Zasady ochrony prywatności Użytkowników oraz ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 7. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu i Polityki Prywatności;
  b. wyraża zgodę na upublicznienie w Serwisie swojego Profilu oraz wpisów zamieszczanych w Usługach Społecznościowych, w tym na zachowanie ich w Serwisie po rezygnacji Użytkownika z korzystania z Serwisu, o ile wyraźnie nie zażyczy sobie ich usunięcia w całości bądź części;
  c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika, obecnie i w przyszłości, o ile będą one zbierane przez Administratora w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu przez Administratora;
  d. może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji o charakterze marketingowym na adres email podany podczas rejestracji, (za komunikację o charakterze marketingowym uznaje się wszelkie informacje dotyczące towarów lub usług oferowanych przez Administratora i związane z Serwisem). Zgodna na otrzymywanie tych wiadomości może zostać w każdym czasie odwołana.

§ 5

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik nie może prowadzić działalności o charakterze reklamowym, promocyjnym, komercyjnym lub zawodowym, z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności z wykorzystaniem Usług Społecznościowych; niedopuszczalne jest zamieszczanie reklam, informacji o charakterze promocyjnym. Dopuszczalne jest natomiast odwoływanie się przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług Społecznościowych, do osobistych doświadczeń, w tym w zakresie korzystania z produktów lub usług związanych z zagadnieniami sprzedaży dostępnych na rynku. Naruszenie niniejszego postanowienia może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem dostępu Użytkownicy do Serwisu, bądź jego niektórych funkcjonalności, przez Administratora.
 2. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować zawartość lub usunąć swoje konto w Serwisie, dokonując odpowiednich zmian samodzielnie, bądź zgłaszając polecenie usunięcia konta Administratorowi przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, bądź na adres kontakt@s4r.pl.
 3. Administrator może usunąć profil Użytkownika, która nie korzystał z Serwisu przynajmniej jednokrotnie, logując się do swojego Profilu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Użytkownik może zamieszczać wpisy i komentarze w Serwisie, w ramach Usług Społecznościowych i innych funkcjonalności udostępnionych przez Administratora, w szczególności w ramach forum dyskusyjnego. Administrator może prowadzić moderację forum dyskusyjnego – w zakresie blokowania treści niezgodnych z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i zamieszczane treści. Administrator zapewnia możliwość zgłaszania nadużyć w związku z publikacją przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć profil Użytkownika, który w sposób uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązani jest powstrzymać się od zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, a w szczególności wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich.
 6. Jeśli zdaniem Użytkownika wypowiedź innego Użytkownika (wpis, komentarz, odnośnik do materiału w Internecie) narusza przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, Użytkownik ma prawo powiadomić o takim przypadku Administratora za pośrednictwem formularza korespondencyjnego zamieszczonego w Serwisie, lub na adres kontakt@s4r.pl.
 7. Zabronione jest zamieszczanie lub rozpowszechnianie za pomocą Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, obraźliwe dla innych Użytkowników lub osób trzecich, zamieszczanie materiałów z naruszeniem praw własności intelektualnej innych podmiotów, zamieszczanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści o charakterze religijnym oraz podejmowanie działań w celu zakłócenia działania Serwisu, zamieszczanie w Serwisie danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich.
 8. Użytkownikom Serwisu, zabrania się publikowania w Serwisie materiałów:
  a. zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  b. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  c. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  d. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  e. zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  f. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  g. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu.
  h. zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony WWW.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) . Chronione prawem autorskim cechy Serwisu to w szczególności elementy graficzne, układ strony internetowej i poszczególnych aplikacji, nazwa Serwisu, domeny internetowej, treści publikowane w Serwisie przez Administratora, jak również rozwiązania techniczne Serwisu, w tym jego koncepcja działania, funkcjonalność, bazy danych, programy komputerowe i dokumentacja techniczna.
 2. Autorskie prawa niemajątkowe i majątkowe do Serwisu przysługują Administratorowi.
 3. W odniesieniu do treści zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 4. Administrator zastrzega, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione i może prowadzić do podjęcia przez niego stosownych kroków prawnych w celu dochodzenia ochrony swych praw.
 5. W odniesieniu do treści zawartych w Serwisie, pod warunkiem podania autora i źródła, tzn. nazwy Serwisu i adresu internetowego Serwisu, Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z utworu w sposób wynikający z jego natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji,
  b. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i re-emitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 7

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega, że:
  a. usługi świadczone w ramach Serwisu, w tym dostęp do Bazy Wiedzy, nie stanowią porady biznesowej, prawnej, finansowej, podatkowej lub inwestycyjnej, ani jakiegokolwiek innego typu porady;
  b. pomimo, że dokłada starań, aby materiały zamieszczane w Bazie Wiedzy były na najwyższym poziomie merytorycznym, nie odpowiada za ich trafność i zgodność z potrzebami Użytkowników;
  c. wypowiedzi Użytkowników, zamieszczane w ramach Usług Społecznościowych odnoszą się wyłącznie do osobistych doświadczeń Użytkowników, nie stanowią porad biznesowych, prawnych, finansowych, inwestycyjnych lub podatkowych, ani jakichkolwiek innych rodzajów porad, nie reprezentują stanowiska Administratora w żadnej sprawie; Administrator nie gwarantuje trafności ani wiarygodności informacji zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Usług Społecznościowych Serwisu
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a. wprowadzania zmian rozszerzających zakres świadczonych usług lub podnoszących ich wartość;
  b. okresowego wyłączania Serwisu w celach konserwacyjnych;
  c. usunięcia lub czasowego zablokowania dostępu Użytkownika do korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
  d. usunięcia wpisów lub komentarzy Użytkowników w ramach Usług Społecznościowych, gdyby ich zamieszczenie stanowiło naruszenie (lub prowadziło do takiego naruszenia) praw osób trzecich, w tym w szczególności ich prywatności, dobrego imienia lub innych dóbr osobistych, dobrych obyczajów lub przepisów prawa;

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu, w tym w szczególności z odpłatnej Usługi Premium, po jej uruchomieniu.
 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko bądź pseudonim oraz adres email),
  b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
  c. przedmiot reklamacji,
  d. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty elektronicznej kontakt@s4r.pl.
 5. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do praw i obowiązków Administratora i Użytkownika, w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku sporu z Użytkownikiem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, właściwy będzie Sąd powszechny dla miasta Warszawy.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do ograniczenia praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami prawa.
 4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie 21 marca 2013 r.